29€ — štan­dardná cena 1h práce
65€ — videok­lip z videa min. 3min.
10€ — výro­ba DVD (obal, potlac)
0,15€ — cena za 1 km vlast­nej dopravy tam aj späť z Bratislavi 
MINI 
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 ale­bo 1280 x 720.
• Svadob­né video obradu, grat­ulácie a zači­a­tok svadob­nej hostiny
(max. 2h filmovania).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrám­ci Bratislavy bezplatne.
Cena 220,- €
Cena 180,- €
KLASIK
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 ale­bo 1280 x 720.
• Svadob­né video od príprav až po svadob­nú hostinu pri­b­ližne do 1:00 hod ráno
(max. 5h filmovania).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Umi­est­ne­nie na inter­nete (klip).
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrám­ci Bratislavy bezplatne.
Cena 300,- €
Cena 280,- €
Kom­plet MAXI
• For­mát orig­i­nál­neho videa HD 1980 x 1024 ale­bo 1280 x 720.
• Svadob­né video od príprav až po svadob­nú hostinu pri­b­ližne do 1:00 hod ráno
(max. 12h filmovania).
• Vytvore­nie DVD + grafické spra­co­v­anie obalu.
• Dodanie videa v dig­itál­nej podobe na DVD + zostrih, 2 kópie.
• Umi­est­ne­nie na inter­nete (klip).
• Ces­tovné nák­lady nie sú zahrnuté, vrám­ci Bratislavy bezplatne.
Cena 400,- €
Cena 380,- €