Zabezpeču­jem video nahrávky podľa poži­a­daviek, väčši­nou pracu­jem s kole­gom, to zna­mená na mieste akcie mame až 3 a viac kami­er, ktoré sní­ma­jú zábery z rôznych uhlov.
Verím že ak sa rozhod­nete pre moju tvor­bu, budete spokojný.

S pozdravom
Peter Flimel.