RUČNÉ MAĽO VANIE 
Gabriela Jan­otková — Shine
 
 
 

PC SERVIS
Peter Flimel — PC SERVIS
 
 
 

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
Peter Flimel — Fotograf
 
 
 

KAMERAMAN
Peter Flimel a Dra­homír Deb­nár — svad­by, stužkové, promó­cie a iné podujatia
 
 
 

STOLÁRSKA VÝROBA
Peter Ganobi­ak — Výro­ba drevených euro okien, dverý a iných stolárských výrobkov
 
 
 

HUDBA NA SVADBY — DJ
Peter Flimel — ozvuče­nie svadieb a rôzných podujatí
 
 
 

TVORBA WEB STRÁNOK
Peter Flimel — Vytvore­nie web stránky pod­la požiadaviek
 
 
 

A Další :

NEUCORP.eu Tvor­ca — CREÁTOR
PETER.flimel.eu Osob­ná bloger­ská stránka
DAJOS VIDEO.eu Kam­era­man
BGSERVICES.eu Pod­nikateľské poradenstvo